برنر بخاری گازی


برنر بخاری گازی

5000 -12000 کیلو کالری بر ساعت